Dienstenwijzer

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verstrekken wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst de onderstaande informatie. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Bedrijfsgegevens

Naam: Sluiteenverzekering.nl
Postadres: Postbus 1006; 3430 BA Nieuwegein,
Contact: hello@sluiteenverzekering.nl
AFM nummer: 12012535
KvK nummer: 69653852
KiFiD nummer: 300.008506

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent over ons. Mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen, zoals ook staat vermeld in ons klachtenprocedure. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

Sluiteenverzekering.nl
T.a.v de directie
Postbus 1006
3430 BA Nieuwegein
hello@sluiteenverzekering .nl

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten. Wordt uw klacht dan nog niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl

Kamer van Koophandel (KvK)

Iedere onderneming moet ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Risk Direct B.V. onder andere handelend onder de naam Sluiteenverzekering.nl, staat inschreven in dit openbare handelsregister. Meer informatie is te vinden op de website www.kvk.nl

Wat verwachten wij van u?

Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of eventuele schadeuitkering.

Vergelijken en afsluiten

Via onze website of Facebookpagina kunt u verschillende (auto)verzekeringen met elkaar vergelijken. Om een goede vergelijking te maken, stellen wij u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden maken wij de vergelijking. Vervolgens kunt u  de door u gewenste verzekering via ons bij de verzekeraar van uw keuze zelf afsluiten. Hier is dus geen sprake van advies maar van zogenaamde “execution only”. Dit betekent dat wij u niet hebben geadviseerd en niet kunnen controleren of uw keuze ook daadwerkelijk  geschikt is voor u.

Hoe volledig is onze vergelijking

Onze vergelijking is gebaseerd op de producten van verzekeraars waarmee wij contracten hebben gesloten. Dit betreffen diverse volmachten. Hierdoor worden de meest voorkomende verzekeraars en verzekeringen met elkaar vergeleken.

Hoe vergelijken wij

Alle verzekeringen waarvoor wij bemiddelen en waarvoor u in aanmerking komt, tonen wij vervolgens in een Top-3. Daarbij wordt de goedkoopste als eerste weergegeven. Vervolgens kunt u zelf de voorwaarden vergelijken.

Hoe verdienen wij aan het vergelijken van (auto)verzekeringen?

Als u een berekening maakt, ontvangen wij daar geen vergoeding over. Wij ontvangen een vergoeding als u de verzekering ook daadwerkelijk afsluit. Voor niet-complexe producten wordt er provisie in rekening gebracht. Voor sommige complexe producten worden bij execution only ook bemiddelingskosten in rekening gebracht. Raadpleeg onze dienstverleningsdocumenten en dienstenwijzer voor meer informatie over onze vergoeding.

Algemene voorwaarden

Op onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik  hier om de algemene voorwaarden in te zien.

Verzekeringskaarten

Bent u zich aan het oriënteren op het gebied van schadeverzekeringen? Raadpleeg hier de verzekeringskaarten om algemene informatie en aandachtspunten te verzamelen.